Sorry, uw browser ondersteunt geen JavaScript!

Draadloze Energie Stroomverbruik Meter, Wifi Elektriciteit Gebruik Meter Monitor

1. Inleiding

U kunt het elektriciteitsverbruik van het elektriciteitssysteem van een woning volgen met behulp van onze WiFi-energiemeter en Iammeter-systeem. Het Iammeter-systeem kan de elektriciteitsrekening op dagelijkse/maandelijkse basis genereren en u ook het uitgebreide rapport verstrekken zodat u gemakkelijk inzicht krijgt in uw elektriciteitsrekening en energieverbruik.

2. Sleutelfuncties

2.1 Overzichtsdashboard

Bekijk de datagrafiek en enkele details in het overzichtsdashboard.

2.2 Snel overzicht energieverbruik en factuur

Bekijk het energieverbruik en uw elektriciteitsrekening op dezelfde pagina voor verschillende plaatsen

Ga naar hoofdstuk 4.12 voor details.

2.3 Stel de factuurdatum in

U kunt de factuurdatum instellen zodat het systeem de maandelijkse elektriciteitsrekening berekent op basis van de startdatum die u instelt, als uw factuurdatum niet op de 1e van elke maand begint.

Ga naar hoofdstuk 4.13 voor details.

2.4 Facturatierapport

Het Iammeter-systeem kan een elektriciteitsfactuurrapport voor gebruikers genereren.

Ga naar hoofdstuk 4.14 voor details.

2.5 Uitgebreide analyse van energieverbruik

Het Iammeter-systeem kan een uitgebreide energieverbruikanalyse voor gebruikers genereren.

Ga naar hoofdstuk 4.15 voor details.

2.6 Belastinganalyse

Het Iammeter-systeem kan een belastinganalyserapport voor gebruikers genereren.

Ga naar hoofdstuk 4.16 voor details.

2.7 Abnormale gegevensanalyse

Het Iammeter-systeem kan een abnormaal gegevensanalyserapport voor gebruikers genereren. U kunt het normale bereik voor alle parameters instellen, waarna het systeem alle gegevens weergeeft die buiten het vooraf ingestelde bereik vallen.

Ga naar hoofdstuk 4.17 voor details.

2.8 Agent-account

U kunt een agentaccount toepassen voor beheer op twee niveaus door twee verschillende systemen voor agent en eindgebruiker

Ga naar Hoofdstuk 4.12 en Hoofdstuk 4.18 voor details.

3. Wifi-energiemeter installeren en instellen

Ga naar hoofdstuk 3 voor details.

Top