Sorry, uw browser ondersteunt geen JavaScript!

Netto energiemeting

De driefasige wifi-energiemeterWEM3080TondersteuntNetmeetmodusin nieuwe versie.

NEM-functie (Netto Metering Mode)

Hier is een voorbeeld om uit te leggen over:NEM (netto meetmodus).

Als u een WEM3080T installeert in een driefasig elektriciteitssysteem, ervan uitgaande dat het vermogen in elke fase binnen een uur constant blijft, zoals hieronder, en het stroom importeert van het net op fase A en B en ondertussen stroom naar het net exporteert op fase C,

P1 = 2KW (vermogen van fase A, stroom importeren van net) P2 = 1KW (vermogen van fase B, stroom importeren van net) P3 = -3KW (vermogen van fase C, vermogen exporteren naar net)

en ook ervan uitgaande dat de stroomtarieven zijn zoals hieronder,

Geïmporteerd stroomtarief = 0,3 USD/kWh

Geëxporteerd stroomtarief = 0,1 USD/kWh

we kunnen de facturatie binnen een uur in de normale modus vergelijken met die in de netto meetmodus.

Netverbruik (kWh) Elektriciteitsrekening net Geëxporteerde energie (kWh) Inkomsten van geëxporteerde elektriciteit Evenwicht
Netmeetmodus 0 0 0 0 0
Normale modus 3 0.9 3 0.3 -0.6

Hoe NEM . aan te zetten

Zie onderstaande afbeeldingen, er zijn enkele stappen om de NEM-functie in te schakelen.

11

  1. Upgrade de meter naar de nieuwste versie als de versie 1.73 of hoger is, raadpleeg a.u.bFirmware upgrade. Houd er rekening mee dat als de versie van de meter ouder is dan 1.73, de firmware niet moet worden bijgewerkt. En het kan de NEM-functie niet ondersteunen.

  2. Op bezoek komenip adres/monitorjsonom de json-gegevens te controleren.

  3. Schakel de NEM-functie in door een API-aanroep (http://ip/api/netmetering?npm=1)

  4. Ga naar ip/monitorjson om de json-gegevens opnieuw te controleren. Zie de laatste afbeelding hierboven, de gegevens in het rode vak worden geretourneerd in de NEM-modus.

  5. Wijzig het "Uploadtype" op het IAMMETER-websysteem.

11-1

Na onderstaande stappen wordt de NEM-modus ingeschakeld.

Verwijzing

IAMMETER-knooppunt in Github

Bewaak uw zonne-pv-systeem met Home Assistant

IAMMETER-energiemeter integreren met platform van derden

Bewaak uw zonne-pv-systeem in IAMMETER cloud

Monitor uw elektriciteitsverbruik in IAMMETER-cloud

Bovenkant