Sorry, uw browser ondersteunt geen JavaScript!

Gebruik de 3-fasen energiemeter zoals jij dat wilt

Invoering

WEM3080Tis een driefasige energiemeter die kan worden gebruikt in het driefasige WYE (ster) systeem. Het wordt niet toegepast in het driefasige Delta-systeem, maar we hebben een ander model (WEM3080TD) voor het Delta-systeem. WEM3080T kan ook worden gebruikt in het gesplitste fasesysteem. Je kunt hem gebruiken als drie enkelfasige energiemeters. Het rapporteert gegevens naar de cloud via Wi-Fi en ondersteunt het RS485/Modbus RTU-protocol. Door deze blog te lezen, kunt u leren deze 3-fasen energiemeter te gebruiken zoals u dat wilt.

3 fase wifi energiemeter

Werken met IAMMETER-cloud

Dit is de meest gebruikelijke manier om deze 3-fasen energiemeter te gebruiken. De IAMMETER-cloud is een multifunctioneel systeem voor energiebeheer, met name voor monitoring van zonne-PV. U kunt inloggen op deze cloudservice via een webbrowser of een APP.

Bewaak uw zonne-PV-systeem

DeWEM3080Tis een van de beste keuzes om het zonne-PV-systeem te bewaken.

  1. Het kan worden gebruikt in het gesplitste fase-systeem. Als uw elektriciteitsnet en PV-systeem beide eenfasig zijn, kunt u een fase van de WEM3080T gebruiken om de energie-uitwisseling van het elektriciteitsnet (naar het net/van het net) te bewaken en een andere fase om de output van de omvormer voor zonne-energie te bewaken.
  2. Het is de bidirectionele meter, wat betekent dat als u één CT aan de netzijde klemt, deze zowel geïmporteerde energie (van net-energie) als geëxporteerde energie (naar-net-energie) tegelijkertijd kan meten.
  3. Het ondersteunt zowel de normale modus alsmodus voor netto energiemeting.

Wanneer deWEM3080Twerk samen met IAMMETER-cloud, het is zo eenvoudig om het zonne-PV-systeem te bewaken.

Zonne-pv-bewakingssysteem

Dit is een korte introductie over dezonne-PV-bewaking met IAMMETER. In deze inleiding kunt u inloggen op het demo-account van IAMMETER om de gedetailleerde functies te bekijken.

Als u als eindgebruiker uw zonne-PV-systeem wilt bewaken, hoeft u alleen maar:

  1. Installeer de 3 fase energiemeter in de verdeelkast
  2. Configureer de wifi-inloggegevens voor de energiemeter waarmee deze verbinding kan maken met het WLAN
  3. Voer enkele eenvoudige configuraties uit op IAMMETER-Cloud.

Quickstart: hoe u uw zonne-pv-systeem kunt bewaken door WEM3080T

Trouwens, als uw zonne-PV-systeem niet alleen enkelfasig is. Uw elektriciteitsnet is bijvoorbeeld driefasig, of zowel uw elektriciteitsnet als de omvormer voor zonne-energie zijn driefasig. Het is nog steeds OK om te worden gecontroleerd door WEM3080T. Het enige verschil is dat u nog een WEM3080T of moet installerenWEM3080(eenfasige energiemeter), raadpleeg voor meer informatie:Bedradingsschema in zonne-PV-systeem.

Elektriciteitsverbruikmonitor / energiemonitoringsysteem

Naast het monitoren van fotovoltaïsche zonne-energie kan de WEM3080T ook worden gebruikt in veel toepassingen voor het bewaken van het energieverbruik, zoals het bewaken van het energieverbruik van woon-, fabrieks- of commerciële gebouwen. Raadpleeg voor meer informatie:IAMMETER:Een energiemonitoringsysteem.

Houd er rekening mee dat IAMMETER niet alleen een monitoringsysteem voor energieverbruik is, maar ook een energiebeheersysteem. U kunt al uw energiemeters beheren in hetzelfde IAMMETER-account.

Beheer uw energiemeters in IAMMETER

beheer uw energiemeters in IAMMETER

Gebruik het in lokale netwerken (zonder internettoegang)

Als er bij u thuis geen internettoegang is of als u voor bepaalde zaken geen gebruik wilt maken van de openbare cloudservice, kunt u deze driefasige energiemeter ook gemakkelijk in lokale netwerken gebruiken.

IAMMETER-Docker implementeren

IAMMETER-cloud is een eenvoudig energiemonitoringsysteem dat is ontwikkeld door IAMMETER. Het is volledig gratis en kan worden ingezet in de vorm van een docker. Wat u moet voorbereiden, is slechts een server (zoals Raspberry PI) die de docker kan uitvoeren.

Basishandleiding: bewaak uw energieverbruik in IAMMETER-docker

Geavanceerde tutorial: gebruik mysql, mqtt, tasmota, pvoutput in IAMMETER-docker

Integreer het in enkele open projecten (Home assistant, NodeRed, Openhab, IoBroker, Domoticz)

WEM3080Tkan worden geïntegreerd in veel bekende open-sourceplatforms van derden.

Integreer de wifi-energiemeter in Home assistant

Integreer WiFi Energiemeter in NodeRed

Integreer WiFi Energiemeter in Openhab

Wifi-energiemeter integreren in Domoticz

Integreer de energiemeter in pvoutput

Integreer de Wi-Fi-energiemeter in industrieel systeem (ICS, DCS, SCADA) door Modbus TCP

https://www.iammeter.com/newsshow/news-modbus-tcp-energy-meter

Haal gegevens rechtstreeks uit de lokale API

Deze 3-fase energiemeter ondersteunt ook de lokale API-aanroep.

Haal de energiegegevens rechtstreeks uit de lokale API van de 3-fasen energiemeter

Upload de gegevens naar de eigen server van de klant

Als u de energiegegevens van de 3-fasen energiemeter direct naar uw eigen server wilt uploaden, is dat ook eenvoudig te realiseren. Verschillende uploadmethodes (MQTT,TLS,TCP,HTTP) zijn ondersteund door de energiemeter. Wat u hoeft te doen, is gewoon de URL en poort van uw server configureren voor de instellingen van de energiemeter.

Een energiemeter die mqtt publishing ondersteunt

Upload de gegevens van de IAMMETER-energiemeter naar de externe server

Laatste upgrade &video&document

Video-tutorial: Integreer IAMMETER energiemeter stap voor stap in Home Assistant 1

Bovenkant