Sorry, uw browser ondersteunt geen JavaScript!

Energiemonitor (driefasige energiemeter wifi, enkelfasige energiemeter wifi) in Home Assistant

stelling:Welk type elektriciteitsmeter past het beste bij uw behoeften?

Vier methoden die kunnen worden gebruikt om de Wi-Fi-energiemeters te integreren in de Home Assistant

Dit artikel laat je zien hoe je de wifi-energiemeter (zowel enkelfasig als 3 fase) integreert in de thuisassistent, door middel van de kernintegratie. Als je meer geïnteresseerd bent in andere manieren (Modbus/TCP, MQTT of HACS), raadpleeg dan eerst dit artikel.

Samenvatting: hoe de Wi-Fi-energiemeter van IAMMETER te gebruiken in de Home-assistent

1. Inleiding

Als je de wifi-energiemeter (IAMMETER) wilt integreren in Home assistant, zijn er nu drie opties.

Nee. Producten Beschrijving
1 3 fase energiemonitor WEM3080T: driefasige wifi-energiemeter
2 wifi-vermogensmeter WEM3080: eenfasige wifi-energiemeter

Thuisassistent (https://www.home-assistant.io/) is een open source domoticasysteem.

IAMMETER WiFi-energiemeter kan worden geïntegreerd met het Home Assistant-systeem.

Introductie in Home Assistanthttps://www.home-assistant.io/integrations/iammeter/

integreer energiemeter in huisassistent

2. Integreer de energiemeter van IAMMETER in Home Assistant

Demoshow

Dit is een eenvoudige demo van de integratie van de bidirectionele Wi-Fi-energiemeter in het Home-Assistant-systeem,

URL:http://ha.iammeter.com:18123/gebruikersnaam: iammeter wachtwoord: iammeter

U kunt de drie lampen op afstand AAN/UIT schakelen en zien hoe de stroom overeenkomstig verandert.

2.1 HA-software installeren

Installeer de nieuwste versie van Home Assistant (0.107.0.dev20200310 of nieuwere versie)

installeer de thuisassistent

2.2 Configuratie

Om de Iammeter-sensoren in uw installatie te gebruiken, voegt u het volgende toe aan uw:configuratie.yamlhet dossier:

# Voorbeeld configuration.yaml entry
sensor:
 - platform: ampèremeter
  host: 192.168.1.6
  naam: meter

configureer energiemeter van IAMMETER in Home assistant

Tips:U kunt uw meter vinden en het host-IP-adres controleren door te dubbelklikken op het pictogram in het netwerk van uw pc die is verbonden met hetzelfde wifi-thuisnetwerkNetwerk

2.3 Vind uw meter in HA

Start het serverbeheer opnieuw en maak er opnieuw verbinding mee, dan ziet u de entiteit van de meter als de meter al is verbonden met internet.

Vind je energiemeter in Thuisassistent

selecteer de sensor van Wifi-energiemonitor in Home Assistant

2.4 Sensoren

Sensoren beschikbaar in de bibliotheek:

 • Eenfasige wifi-energiemeter (WEM3080)
naam Eenheid Beschrijving
wem3080_voltage V Spanning.
wem3080_current EEN stroom.
wem3080_power W actieve kracht.
wem3080_importenergy kWh Energieverbruik uit gird
wem3080_exportgrid kWh Energie-export naar het net
 • Driefasige wifi-energiemeter (WEM3080T)
naam Eenheid Beschrijving
wem3080t_voltage_a V Een fasespanning
wem3080t_current_a EEN Een fasestroom
wem3080t_power_a W Een fase actief vermogen
wem3080t_importenergy_a kWh Een fase import energie
wem3080t_exportgrid_a kWh Een fase export energie
wem3080t_frequency_a kWh een fase frequentie
wem3080t_pf_a kWh Een fase arbeidsfactor
wem3080t_voltage_b V B fase spanning
wem3080t_current_b EEN B fase stroom
wem3080t_power_b W B fase actief vermogen
wem3080t_importenergy_b kWh B fase import energie
wem3080t_exportgrid_b kWh B fase export energie
wem3080t_frequency_b kWh B fase frequentie:
wem3080t_pf_b kWh B fase arbeidsfactor
wem3080t_voltage_c V C fase spanning
wem3080t_current_c EEN C fase stroom
wem3080t_power_c W C fase actief vermogen
wem3080t_importenergy_c kWh C fase import energie
wem3080t_exportgrid_c kWh C fase export energie
wem3080t_frequency_c kWh C fase frequentie:
wem3080t_pf_c kWh C fase arbeidsfactor

2.5 Bewerk je liefdesketting

bewerk je lovelace om de stroom- en energiegegevens weer te geven

voeg een lovelace-kaart van Home Assistant toe

Hier kunt u de kaart handmatig toevoegen

selecteer de kaart waarop u de energiegegevens wilt weergeven

Of u kunt de volgende code kopiëren en plakken:

bewerk de kaarteigenschap

kaarten:
 - kaarten:
   - entiteit: sensor.meter_voltage
    maximum: 300
    min: 100
    naam: spanning
    thema: standaard
    type: meter
   - entiteit: sensor.meter_power
    maximum: 5000
    min: 0
    naam: macht
    thema: standaard
    type: meter
  type: horizontale stapel
 - entiteiten:
   - entiteit: sensor.meter_voltage
    naam: spanning
   - entiteit: sensor.meter_power
    naam: macht
   - entiteit: sensor.meter_importenergy
    naam: importenergy
   - entiteit: sensor.meter_exportgrid
    naam: exportgrid
  type: blik
 - entiteiten:
   - entiteit: sensor.meter_power
   - entiteit: sensor.meter_voltage
   - entiteit: sensor.meter_importenergy
  hours_to_show: 24
  refresh_interval: 0
  type: geschiedenis-grafiek
type: verticale stapel

Opslaan en dan zie je de gegevens van de meter.

weergave energiemonitoring in Home Assistant

2.6 De gegevens van de energiemeter opvragen via de modbus/tcp-sensor in de thuisassistent (aanbevelen)

In vergelijking met de IAMMETER integratie in de home assistant, kun je ook proberen om de Modbus/TCP sensor in de home assistant te gebruiken om de gegevens van de IAMMETER`s energiemeter op te vragen.

Het grootste voordeel van de Modbus/TCP-sensor in Home Assistant is dat deze de gegevens sneller kan opvragen, tot wel 1s/s (sample/seconde). Vanwege de snellere samplefrequentie kan deze worden gebruikt als een realtime sensorfeedbackwaarde in een regellus.

Video-tutorial: Hoe de gegevens van de energiemeter opvragen via de modbus tcp-sensor in de thuisassistent

Blog: Doe een realtime regellus in de thuisassistent, gebruik de modbus-sensor om de sonoff-uitgang te regelen.

Blog: Hoe de energiemeter van IAMMETER te gebruiken in Home Assistant

3 Monitor zonne-PV en controleer het vermogen van de EV-lader met betrekking tot het overschot aan zonne-PV

Bewaak uw zonne-PV-systeem in Home Assistant

Volgende tutorial: controleer het laadvermogen van de EV met betrekking tot de zonne-PV-opbrengst en de uitlezing van het netvermogen

4. Open source-project: integreer de energiemeter van IAMMETER in InfluxDB, Grafana en Home Assistant

Monitor zonne-pv-systeem door HomeAssistant, InfluxDB en Grafana

Dit is een open-source project. Vertel hoe u uw zonne-PV-systeem kunt bewaken met WiFi-energiemeter, Home assistant, grafana en inFluxDB.

bewaak uw zonne-pv-systeem door thuisassistent, IAMMETER, grafana, influxDB

Onderwerp abonneren op IAMMETER door Home Assistant

De wifi-energiemeter van IAMMETER (WEM3080 en WEM3080T) was een integratie van Home Assistant.

IAMMETER Wi-Fi Energiemeter in Home Assistant

Naast het lezen van gegevens van de lokale api van hardware, kunt u het onderwerp ook rechtstreeks vanuit IAMMETER abonneren. Dit document laat zien hoe je kunt integreren met Home Assistant door je te abonneren op het onderwerp van IAMMETER cloud.

Onderwerp abonneren op IAMMETER door Home Assistant

5. Integreer de IAMMETER-energiemeter met andere platforms van derden dan Home Assistant

Naast IAMMETER-cloud en Home Assistant, kunt u IAMMETER-producten ook configureren om gegevens te uploaden naar andere open source-platforms of de eigen systemen van klanten, zoals onderstaande afbeelding.

Integreer de IAMMETER-energiemeter met andere platforms van derden dan Home Assistant

OpenHab

OpenHAB (https://www.openhab.org/) is een open source domoticasysteem. IAMMETER Wi-Fi-energiemeter kan eenvoudig in het openHAB-systeem worden geïntegreerd,energiemeter in Openhab

Hoe een energiemeter te integreren in Openhab

KnooppuntRED

Noderedis een programmeertool om hardware-apparaten, API's en online services op nieuwe en interessante manieren met elkaar te verbinden.

Hoe IAMMETER-energiemeter stap voor stap toe te voegen in nodered

Gegevens uploaden naar mqtt-server van derden

De IAMMETER-energiemeter kan door MQTT ook energiegegevens uploaden naar een server van derden.

Publiceer de gegevens van de energiemeter naar de mqtt-server van derden

Gegevens uploaden naar een externe TCP/TLS/http-server

Naast uploaden via mqtt kan de energiemeter ook data uploaden naar een server van derden via http post, tcp en tls.

Upload energiegegevens naar een externe server via HTTP, TLS,TCP

REST-API

Zowel eenfasige energiemeter (WEM3080) als driefasige energiemeter (3080T) ondersteunen lokale api.

Haal de gegevens van de energiemeter op via lokale API

Ontwikkel uw eigen energiemonitoringsysteem met IAMMETE-producten

Dit is een samenvattend artikel over het integreren van de IAMMETER-energiemonitor in een systeem van derden.

Hoe de energiegegevens van de IAMMETER-energiemeter te uploaden naar een ander systeem van derden dan IAMMETER-Cloud.

6. Video-tutorial

Video: IAMMETER Energiemonitor gebruiken in Home Assistant

7. Over IAMMETER-producten en -systeem:

Dit artikel gaat over hoe je de energiemeter van IAMMETER integreert in Home Assistant. Maar de energiemeter van IAMMETER ondersteunt niet alleen platforms van derden zoals Home Assistant maar heeft ook een krachtige IAMMETER-cloud- en app-service, meer informatie zie

Toepassingsintroductie over het IAMMETER-systeem en slimme energiemeter

Gebruik de 3-fase energiemeter zoals jij dat wilt

Bewaak het zonne-pv-systeem met een 3-fasen energiemeter van IAMMETER

Bewaak het energieverbruik in IAMMETER

8. Hoe u de integratie van HA kunt uitproberen voordat u de WiFi-energiemeter aanschaft

Wij bieden eenIAMMETER-simulatordat zal de gebruiker helpen het IAMMETER-product te evalueren voordat het wordt besteld. Het kan de zonne-PV-opbrengst, het laadprofiel en een EV-lader met een specifieke batterijcapaciteit simuleren. Hij ondersteunt ook dezelfde API als de WEM3080T, zodat je hem op dezelfde manier in de Home Assistant kunt integreren alsWEM3080T. Nadat u heeft bevestigd dat dit aan uw eisen voldoet, kunt u echte hardware aanschaffen. De vervanging (IAMMETER-Simulator->echte energiemeter) is ook eenvoudig, u hoeft alleen de volgende twee stappen uit te voeren. 1 installeer de energiemeter in uw systeem. 2 vervang het IP-adres in de HA van de IAMMETER-simulator naar uw echte hardware.

Bovenkant